2% Z DANÍ PRE PODPORU ČINNOSTI OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA​ OTUŽILCOV A ZIMNÝCH PLAVCOV TRENČÍN

VÁŽENÍ ČLENOVIA OBČIANSKEHO ZDRUžENIA
OZUŽILCI A ZINNÍ PLAVCI TRENČIANSKE TULENE,
PRIATELIA I ŠIROKÁ VEREJNOSŤ.

Radi by sme sa na Vás obrátili s prosbou o poukázanie 2% z Vašich daní pre naše občianske združenie, ktorého cieľom je

-  vytvárať pre občanov podmienky na rekreačno-kondičné otužovanie formou pravidelného celoročného plávania vo voľnej prírode,
-  usilovať sa o propagáciu otužovania ako prostriedku k upevneniu „telesného zdravia a odolnosti“, k posilneniu duševného zdravia, vôle, psychickej vyrovnanosti, sebadôvery a zdroja vnútornej pohody,
-  viesť členov k aktívnemu a zdravému životnému štýlu,
-  formovať členov k lepšiemu vzťahu k prírode,
-  organizovať športovo-spoločenské podujatia s programom plávania v studenej a ľadovej vode.

Zároveň by sme Vás radi poprosili o oslovenie ďalších ľudí vo Vašom okolí, Vašich príbuzných, známych, priateľov, firmy a inštitúcie.

Ak sa rozhodnete venovať svoje 2% pre občianske združenie Otužilci a zimní plavci Trenčianske tulene, tlačivá si môžete stiahnuť tu:Vyhlásenie o poukázaní
2% z daní
editovateľné


Stiahnuť dokument

Potvrdenie o zaplatení
dane
do výšky 2% alebo 3%


Stiahnuť dokument

Zamestnanci

- Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane
- Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2% dane. Uveďte Vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zdpovedajúcu 2% zaplatenej dane
- Najneskôr do 30. apríla 2024 pošlite/doručte formuláre buď daňovému úradu v mieste bydliska alebo ich prineste a odovzdajte:

    Silvia Skúpa – tel. 0903418584
    Zdeňka Švantnerová – tel. 0915707015

Termíny

- Do 31. marca 2024 – podanie priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby, ktoré podávajúdaňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
- Do 30. apríla 2024 – zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnost vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia odovzdá aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Ak nás chcete podporiť radi Vám pomôžeme.
T.č. 0903 418 584