ZBIERKA NA ÚTULOK 2020, 2021, 2022, 2024

späť

Stalo sa už tradíciou, že vianočná akcia nášho združenia je spojená so zbierkou na opustených a nechcených psíkov, ktorí sa dostanú do útulku v našom meste Trenčín. Zbierky sa môžu zúčastniť naši členovia, ako aj okolo idúci fanúšikovia zimného plávania a otužovania, v Trenčíne na Ostrove na pláži. Za vybrané finančné prostriedky vždy zakúpime potrebné veci do útulku, podľa objednávky vedúcej útulku v Trenčíne. Stalo sa tak aj v tomto roku, aj keď výsledok zbierky bol skromnejší ako v predchádzajúcich rokoch, radi sme pomohli aj týmto málom. Dúfame, že budeme túto činnosť robiť aj naďalej na našich otužileckých akciách a že sa bude zapájať čím ďalej , tým viacej ľudí. Týmto ďakujem všetkým, čo prispeli a v budúcnosti ešte prispejú. Budeme vás pravidelne informovať o tejto činnosti.