27.1.2019 - Ľadová Morava 2019

späť

Hosťovanie na akcii Ľadových medveďov Bratislava

V januári 2019 sme si naposledy pred covidom zaplávali v ľadovej rieke Morave 500 m a 1000 m , voda mala 2 °C, takže táto plytká rieka vlievajúca sa do Dunaja pod Devínom v Bratislave splnila všetky naše očakávania. Ďakujeme za túto akciu Ľadové medvede Bratislava.