Hosťovanie 2020-2021 bolo obmedzené v znamení doby covidovej

späť

V roku 2020-2021 v dobe covidovej sa akcie v cudzích vodách konali veľmi sporadicky a v obmedzených podmienkach, ale na niekoľkých sme sa predsa len zúčastnili. Tak aspoň taká malá retrospektíva z tejto pohnutej doby.