4.5.2019 - Austria swim open

späť

Hosťovanie Viedeň Kaisserwasser 1,25 km

Na začiatku mája 2019 sme sa po prvýkrát zúčastnili diaľkového plávania v Rakúsku vo Viedni. Pre nás to bola nová skúsenosť s diaľkovým plávaním a naštartovalo nás to na ďalšie tomu podobné akcie.