Silvester 31.12.2019

späť

Posledný deň roka 2019 v znamení otužovania..