31.12.2018 - Silvester 2018

späť

Posledný deň roka 2018 v znamení otužovania.

Posledný deň roka 2018 bol v znamení otužovania. Starý rok sme pustili dolu Váhom a ľadovým kúpeľom sa pripravili na príchod nového roka 2019. Za účasti známych médií sa vrhlo do vĺn asi 50 otužilcov. Nechýbal ani obligátny prípitok šampanským, zohriať sme sa mohli u horiaceho ohníka a potom už každý bežal vítať nový rok 2019 podľa svojich plánov.