UKONČENIE SEZÓNY 2020/2021

späť

V krásnom prostredí na Ostrove v Trenčíne

V nedeľu 16.5.2021 sme úspešne ukončili našu otužileckú a zimnoplaveckú sezónu pod Trenčianskym hradom Matúša Čáka. Ukončenie sa uskutočnilo, ako už tradične, v Trenčíne na Ostrove v AC u Jakuba. Konečne sme sa mohli stretnúť a spolu si aj zaplávať v našom domovskom Váhu. Vďaka vedúcemu organizátorovi Jožkovi Mesiarkinovi a vrchnému kuchárovi Maťkovi Pristachovi boli všetci účastníci pohodoví a napapaní. Tešíme sa na novú zimnú sezónu 2021/2022, ktorá, dúfame bude lepšia a aj zimnejšia ako táto v 2020/2021.
Ľadovej vode 3x zdar